Người chủ của quảng cáo truyền hình?

Gọi một ai đó là người chủ quảng cáo hay người cậy quảng cáo có nghĩa là nhìn người đó ở dưới cương vị người phải trả tiền để thực hiện thương điệp trên một môi thể truyền thông mà cụ thể ở đây là người phải trả tiền cho việc phát sóng các mẫu phim quảng cáo trên sóng truyền hình.

0

Người chủ quảng cáo được thừa hưởng những kết quả mà quảng cáo truyền hình mang lai. Những người này được coi là những người giữ bàn quyền cho thương điệp hay không người đó còn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý và trước xã hội về nội dung của phim quảng cáo đó. Những người chủ quảng cáo là khách hàng của các hãng làm quảng cáo người cạnh tranh dưới mắt các đồng nghiệp của họ hay nói cụ thể hợn là doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh. Khi nào có điều gì phiền phức thì người chủ quảng cáo phải ngóng tai nghe còn khi mọi việc êm xuôi chẳng ai nhắc đến tên của người này nữa.

Người đi cậy quảng cáo có thể là cá nhân hay một tập thể thường thường là một doanh nghiệp hoặc một tổ chức đoàn thể nào đó. Hoạt động quảng cáo được đặt trong tay của một tập thể mà ta phải kể đến là tổng Giám Đốc hãng hoặc Tổng Trách Nhiệm Hành Chánh và Giám Đốc quảng cáo hay Giám Đốc Phân Phối Sản Phẩm hoặc Giám Đốc Marketing. Tùy vào theo đường lối tổ chức của mỗi doanh nghiệp mà có thể có những nhân vật khác tham dự vào việc quyết định phương hướng thiết kế cho phim quảng cáo. Ở các doanh nghiệp nhỏ chỉ cần 1 người kiêm nhiệm nhiều chức vụ cùng một lúc nhưng trong những doanh nghiệp lớn tầm cỡ quốc tế thì mọi sản phẩm phải có một phòng quảng cáo riêng hoạt động độc lập như thể là một công ty riêng biệt vậy.

Thế nhưng trong những vai trò kể trên thì Giám Đốc Quảng Cáo là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp để điều hành mọi công việc nhất là tiếp xúc với các đối tác bên ngoài. Bởi vì mỗi khi triển khai một chiến dịch quảng cáo thì người làm giám đốc quảng cáo chính là người đứng mũi chịu xào, sẽ chi phối mọi hoạt động trong một chiến dịch từ khi lên ý tưởng cho đến khi phim quảng cáo được phát sóng trên sóng truyền hình.