QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN SMART CITY

Thông thường xét từ góc độ bản thân sản phấm xây dựng và người thụ hưởng sản phâm của sự án chung cư vinhomes tran duy hung thì chất lượng công trình được đánh giá bởi các đặc tính cơ bản như sau: công năng hay độ tiện dụng – tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật – độ bền vững – tin cậy – tính thẩm mỹ – an toàn trong khai thác sử dụng – tính kinh tế & đảm bảo về tính thời gian thời gian phục vụ của công trình.

vinhomes-smart-city-233-nguyen-trai

Rộng hơn chất lượng công trình xây dựng còn có thể & cần được hiểu không chỉ từ góc độ của bản thân sản phâm và người hưởng thụ sản phâm xây dựng mà còn cả trong quá trình hình thành sản phấm xây dựng đó với các vấn đề liên quan khác như là:

Chất lượng của công trình xây dựng cần được quan tâm ngay từ trong khi hình thành ỷ tưởng về xây dựng công trình từ khâu quy hoạch lập dự án cho đến thiết kế và thi công,… đến giai đoạn khai thác cũng như sử dụng & do bở công trình sau khi đã hết thời hạn sử dựng. Chất lượng của công trình xây dựng thế hiện ở chất lượng quy hoạch xây dựng, chất lượng dự án smart city khi đầu tư xây dựng công trình cũng như chất lượng khảo sát chất lượng và các bản vẽ thiết kế trước đó,…

Chất lượng công trình tống thể phải được hình thành từ chất lượng của nguyên vật liệu cấu kiện chất lượng của công việc xây dựng riêng lẻ của các bộ phận hạng mục công trình.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ thể hiện ở các kết quả thí nghiệm kiểm định nguyên vật liệu cấu kiện máy móc thiết bị mà còn ở quá trình hình thành và thực hiện các bước công nghệ thi công chất lượng các công việc của đội ngũ công nhân, kỹ sư lao động trong quá trình thực hiện các hoạt động xây dựng.

Vấn đề an toàn không chỉ là trong khâu khai thác, sử dụng đối với người thụ hưởng công trình mà còn là cả trong giai đoạn thi công và xây dựng đối với đội ngũ công nhân kỹ sư xây dựng;

Tính thời gian không chỉ thể hiện ở thời hạn công trình đã xây dựng có thế phục vụ mà còn ở thời hạn phải xây dựng và hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng dự án.

Tính kinh tế không chỉ thế hiện ở số tiền quyết toán công trình chủ đầu tư phải chi trả mà còn thế hiện ở góc độ đảm bảo lợi nhuận cho các nhà thầu thực hiện các hoạt động và dịch vụ xây dựng như lập dự án cho đến khi thi công xây dựng xong dự án,…

Vấn đề môi trường cần chú ý không chỉ từ góc độ tác động của dự án tới các yếu tố môi trường mà cả các tác động theo chiều ngược lại tức là tác động của các yếu tố môi trường tới quá trình hình thành dự án vinhomes garden city.