Tạo website bằng cách dùng WordPress

Bằng cách sử dụng WordPress.com, bạn có thể dễ dàng tạo một website hay blog chỉ trong vòng vài phút. Blog là một dạng website với những thông tin, tin tức mới nhất, thường được hiển thị ngay ở đầu trang chủ. Blog cũng có… Read More